Novi Travnik sutra slavi 68. rođendan

0
1398

Novi Travnik ili ‘Grad mladosti’, kako su ga njegovi građani rado i s ponosom nazivali nastao je 14. lipnja 1949. godine na poljima naselja Kasapovići, oformljen za radnike novoosnovane tvornice ‘MMK Bratstvo’, kada je i nazvan Novi Travnik (prema obližnjem gradu Travniku).

Sredinom druge polovice prošlog stoljeća ime općine je promijenjeno u Pucarevo, no kasnije je ponovno preimenovano u Novi Travnik. Općina Novi Travnik administrativno pripada Srednjobosanskom kantonu. Obuhvaća površinu od 242 km2 i smješten je na nadmorskoj visini od 490-510 m. Grad je cestovno povezan preko Travnika sa sjeverozapadom, preko Zenice sa sjeveroistokom, preko Bugojna sa jugom i preko Sarajeva sa jugoistokom
BiH.

Područje općine Novi Travnik naseljeno je u kontinuitetu od pretpovijesti do današnjih dana očemu svjedoče brojne gradine u dolini rijeke Grlovnice i na lokalitetu Rostovo – Sebešić kao i brojne nekropole stećaka od kojih je najpoznatija ona na lokalitetu Maculje, u narodu zvana ‘Kameni svatovi’.

U novotravničkom naselju Rankovići donedavna se nalazio i najveći hrast lužnjak na svijetu. Starost hrasta se procjenjivala na dvije tisuće godine, a ekolozi tvrde da bi bio ‘živ’ i danas da nije bilo čovjeka i nemara prema njemu.

Novotravnički krajevi posebno su bili značajni u rimsko doba kada se intenzivno vadila željezna ruda, po čemu su ime i dobila prva naseljena mjesta – Pećine i Ruda.

Grad ima izgrađenu sportsku dvoranu sa oko 3.000 mjesta i uvjetima za sve dvoranske sportove (košarka, rukomet, odbojka, mali nogomet…)

Također, Novi Travnik ima izgrađen nogometni stadion u samom gradu, i jedan u naselju Nević Polje. Oba su u funkciji.

U gradu se nalazi Dom kulture s kino dvoranom koja broji 600 mjesta, a u
čijim prostorijama djeluje i novotravnička Gradska knjižnica.

Grade moj, sretan ti rođendan!