Služba za civilnu zaštitu Općine Novi Travnik uputila je obavijest građanima da će se od 19. jula vršiti poslovi preventivne protivepidemijske deratizacije podrumskih prostorija.

Deratizaciju će vršiti uposlenici firme “Sanitacija” Sarajevo. Iz ove službe su uputili molbu građanima da se pridržavaju upustava kako ne bi došlo do neželjenih posljedica, odnosno trovanja postavljenim mamcina.

Građani se savjetuju da iz dvorišta i podruma očiste smeće i organske otpatke, jer će na taj način glodari bolje konzumirati postavljene mamke, zatim da omoguće ekipama koje će obavljati svoj posao ulazak u podrume i šupe, da ne diraju postavljene mamke, te da ih ne pomjeraju sa mjesta na kojem budu postavljeni. Također, građani se savjetuju da onemoguće domaćim životinjama mjestima na kojem su postavljeni mamci i da u slučaju sumnje na trovanje potraže pomoć u Domu zdravlja. Posebnu pažnju treba obratiti na djecu, te ih upozoriti da ne diraju postavljene mamke pošto se radi od otrovnim materijalima.