Sjednica će se održati u ČETVRTAK 02.02.2017. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10.30 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta Općine Novi Travnik za 2017.godinu;

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na godišnji plan i program održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na području općine Novi Travnik za 2017.godinu;

Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2017 godinu;

Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine komunalnih taksi Općine Novi Travnik;

Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Božici Marjanović iz Novog Travnika;

Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Plana parcelacije vikend naselja „Pavlovica“;

Prijedlog Odluke o pristupanju izrade Plana parcelacije za naselje „Zapoda“ Opara;

Prijedlog Rješenja o formiranju Komisije za izradu plana korištenja javnih površina

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za statut i propise;
Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za budžet finansije i ekonomska pitanja;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za prigovore, predstavke i prijedloge;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za društvene djelatnosti;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za poslove mjesnih zajednica;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Administrativne komisije;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Etičkog vijeća časti;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za žalbe;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor korisnika donacije;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu nagrada i priznanja;

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor u regulirane organe.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić