N.Travnik: Obilježavanje Međunarodnog dana podrške žrtvama torture

0
1383

Podjela promotivnog materijala i ulična akcija u Novom Travniku se održava u petak na trgu ispred Općine sa početkom u 11 sati… Udruženje „Medica“ Zenica će u suradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama Savez udruženja logoraša USK, Centar za socijalni rad Novi Travnik i Omladinsko udruženje „Nova vizija“, Žena BiH Mostar, Udruženje građanki „Grahova“,„Svjetlost Drine“ Goražde i Udruženje „Sehara“ Goražde i uspostavljenim institucionalnim mrežama za podršku preživjelima i preživjelima svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih kaznenih djela na području Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog, Unsko-sankog,Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantona 10 i Bosansko-podrinjskog kantona, obilježiti 26. lipanj – Međunarodni dan podrške žrtvama torture.Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježit će se organiziranjem uličnih akcija i podjelom promotivnih materijala u Zenici, Novom Travniku, Ključu, Mostaru, Bosanskom Grahovu, Livnu i Goraždu. Promotivni materijal je nastao u okviru projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini“.