Miroslav Puljić naredne 4 godine direktor PS Vitezit

0
1996

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je Sarajevu održala 90. sjednicu.

Na sjednici je nadzornom odboru PS Vitezit d.o.o. Vitez data suglasnost za donošenje Odluke o imenovanju Miroslava Puljića za direktora ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.

Također nadzornom odboru BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik Vlada je dala prethodnu suglasnost za donošenje Odluka o imenovanju Adisa Ikanovića za direktora ovog privrednog društva, na period od četiri godine.