Mađarsko selo na granici sa Srbijom zabranilo ezan, burku i isticanje homoseksualnosti

0
720