Lista najrazvijenijih općina u BiH: Novi Travnik na 45. mjestu od 74 općine

0
1861

Prema rangu razvijenosti općina i gradova u Federaciji BiH za 2016. godinu, a koje je nedavno objavio Federalni zavod za programiranje razvoja, najrazvijenija općina je Centar Sarajevo, a odmah iza nje dolaze Čitluk, Ravno, Novo Sarajevo, Široki Brijeg…

Cilj dokumenta “Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji BiH 2016.”, kako tvrde iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja, je da se sagledaju osnovni društveno-ekonomski pokazatelji razvoja FBiH po općinama te da se rangiraju lokalne zajednice prema razini razvijenosti.

U dokumentu su obrađeni: gustoća naseljenosti, nacionalna struktura stanovništva po popisu iz 1991. godine, stanovništvo u Federaciji BiH, radno aktivno stanovništvo, prirodni priraštaj, stupanj zaposlenosti, stupanj nezaposlenosti prema stupnju stručnog obrazovanja, nezaposlene žene prema stupnju stručnog obrazovanja, plaće, broj mirovina i iznos prosječne mirovine, vanjskotrgovinska razmjena Federacije BiH po općinama u 2015. godini, prihodi, poljoprivredna površina, oranice i vrtovi, šumsko zemljište, prometna infrastruktura, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, zdravstvo i struktura poslovnih subjekata.

Na temelju indeksa razvijenosti, izvršeno je rangiranje razvijenosti lokalnih zajednica pri čemu su korištene dvije granične vrijednosti. Izrazito su nerazvijene općine koje imaju indekse razvijenosti ispod 50% prosjeka Federacije BiH i nedovoljno su razvijene općine koje imaju indeks razvijenosti između 50 i 75 posto prosjeka Federacije BiH.

U izrazito nerazvijene općine u FBiH: svrstane su Sapna (49,2), Donji Vakuf (48,2), Drvar (47,6), Glamoč (40,7), Vareš (40,1) Ključ (37,0), Domaljevac – Šamac (35,0), Pale (31,8), Foča (14,8), Bosansko Grahovo (5,4) i Dobretići (-15,0).

Općina Novi Travnik se nalazi na 45. mjestu ove liste, na kojoj je u obzir uzeto 74 bh. općina.

Po razvijenosti kantona nakon Sarajevskog, Zapadanohercegovački i Hercegovačko-neretvanski kantoni su najrazvijeniji u Federacije BiH. Kanton 10 je je po razvijenosti na posljednjem mjestu u Federaciji BiH, navodi se u podacima Zavoda.