Koliko novca bi trebalo da uštedimo do 30. godine?

0
913

Koliko novca bi trebalo da uštedimo do 30. godine?- Rijetke su mlade osobe koje tokom studija mogu uštedjeti novac, čak i ako rade. Veliki broj njih novac daje za najam stana, a u zemljama gdje postoje studentski krediti, studenti većinu novca daju upravo za vraćanje kredita. Ipak, stručnjaci ističu da bi svaka osoba do 30. godine trebala uštedjeti količinu novca koja je dovoljna za šest mjeseci životnih troškova.

Pored izvještaja u kojima se navodi da će osobe mlađe od 30 godina u odnosu na svoje roditelje kasnije kupovati kuće i da će kasnije ići u penziju koja će biti manja, ovo je još jedna zbunjujuća informacija za mlade ljude.

“Mislim da je svačiji životni cilj da uštedi dovoljno novca koji bi mogao pokriti troškove za šest mjeseci života. Doduše, teško je to postići u dvadesetim godinama, ali je dobro vrijeme za početak”, kazala je Kelly Smith koja radi za The Penny Hoarder, jednu od najvećih stranica koja se bavim ličnim finansijama.

Novac za šest mjeseci života bi, prema mišljenju Smith, svi trebali imati za slučaj nužde.

Dva stručnjaka su u decembru za The Independent kazala da mladi ljudi, zahvaljujući malim promjenama u životu, mogu uštedjeti više novca. To uključuje postojanje čvrstog budžeta koji neće biti podložan naknadnim promjenama, potragu za popustima i vaučerima na određene proizvode i usluge te obazrivost kada su u pitanju neuvjerljive ponude koje bi mogle uzrokovati probleme u budućnosti i pravi račun na koji ćete polagati ušteđevinu, koliko i kada možete.