Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine organizira sedam radionica o dosadašnjoj učinkovitosti državnog Programa za Rome na temu obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite.

Radionice se organiziraju u sklopu projekta ”ROMA ACTION (RA)- Unapređenje socijalne inkluzije ugroženih romskih obitelji u poplavama ugroženim područjima u BiH kroz pružanje usluga stanovanja i socio-ekonomskih mjera sa proaktivnim sudjelovanjem državnih i lokalnih vlasti i drugih lokalnih sudionika” koji implementira ”Hilfswerk Austria International” u partnerstvu sa ”Arbeiter Samariter-Bund (ASB)” i ”Kali Sara – Romski informativni centar (KSRIC)” uz  financijsku podršku Europske unije – IPA 2013.

Radionice će biti organizirane 8. srpnja u Mostaru, 12. srpnja u Zenici, 14. srpnja u Tuzli, 19. srpnja u Bijeljini, 21. srpnja u Banja Luci, 26. srpnja u Sarajevu i 28. srpnja u Bihaću.

Prva radionica u Mostaru  se održava u hotelu Bristol s početkom u 10:30 sati.

Cilj radionice je analiza učinkovitosti dosadašnje realizacije državnog Programa za Rome, izrade seta preporuka za učinkovitiju realizaciju Programa, definiranje prioriteta novog Programa, definiranja novih kriterija i definiranje financijske raspodjele novca za sve četiri oblasti Programa.

Na radionicama će sudjelovati predstavnici entitetskih i županijskih ministarstava, općinskih vlasti i predstavnici lokalnih NVO-a.