Koja zemlja u regiji ima najveću prosječnu plaću?

0
903

Najveća prosječna isplaćena plaća u regiji prema posljednjim podacima u prošloj godini iznosila je u Sloveniji 1.020,40 eura, a najmanja u Makedoniji svega 363,80 eura (22.460 denara).

Prosječna plaća prema posljednjim podacima u Hrvatskoj je iznosila 749,70 eura (5.642 kune), u Crnoj Gori 503 eura, u Bosni i Hercegovini 428 eura (837 KM), te u Srbiji 369,70 eura (45.767 dinara), piše Anadolija.

Iako je prosječna plaća u Sloveniji od 1.020,40 eura prema podacima za listopad prošle godine bila najveća u regiji, ona je za 15,2 eura manja u odnosu na onu isplaćenu godinu ranije u Sloveniji kada je iznosila 1.035,60 eura.

I prosječna plaća u Hrvatskoj, također prema posljednjim podacima za listopad prošle godine manja je za 12,3 eura u odnosu na kraj 2015. godine. Naime, u listopadu prošle godine je iznosila 749,70 eura, a krajem 2015. 762 eura.

Pored toga što je najmanja u regiji prosječna plaća u Makedoniji prema posljednjim podacima iz listopada prošle godine za 9,20 eura je inače manja nego ona isplaćena na kraju 2015, odnosno početku prošle godine. Posljednja isplaćena bila je 363,80 eura, dok je u ranijem razdoblju iznosila 373 eura.

Smanjena je i prosječna plaća u Bosni i Hercegovini i to za 2,5 eura. Naime, prema posljednjim podacima za rujan prošle godine iznosila je 428 eura, dok je krajem 2015. i početkom prošle godine iznosila 430,50 eura.

Stačlan rast bilježi prosječna plaća u Crnoj Gori koja je narasla tijekom prošle godine za 13 eura. Naime, početkom prošle godine iznosila je 490 eura, dok je posljednja isplačena, prema podacima za studeni prošle godine iznosila 503 eura.

Usprkos što je najviše narasla, čak 42,70 eura prosječna plaća u Srbiji je i dalje među najmanjim u regiji. Tako je na početku prošle godine iznosila 327 eura, dok je prema posljednjim podacima za studeni prošle godine iznosila 369,70 eura.