Vlada Republike Srpske (RS) ovlastila je Javno poduzeće „Autoputevi RS“ da nastavi pregovore sa kineskom kompanijom „China Road & Bridge Corporation“ za realizaciju projekta izgradnje autoputa Brčko – Bijeljina, u dužini 31 km.

 

Ministarstva prometa i veza i financija su zadužena da provedu aktivnosti s ciljem osiguranja potrebnih sredstava za realizaciju projekta. Autoput Vukosavlje – Brčko – Bijeljina – granica sa Republikom Srbijom, Prostornim planom RS-a predstavlja definisan dio tzv. „Posavskog razvojnog pojasa“: granica Republike Srbije – Bijeljina – Brčko – Modriča – Doboj – Prnjavor – Laktaši – Banja Luka – Prijedor – Novi Grad – granica Republike Hrvatske.

 

Dionica Brčko – Bijeljina – granica Republike Srbije duga je 31 km i počinje sa zapada od granice sa Brčko Distriktom (kod Popovog polja, veže se na planirani koridor u Distriktu), te nastavlja prema Bijeljini i završava oko devet km od Bijeljine na granici sa Republikom Srbijom.

 

Autoput će biti projektiran sa dva, razdjelnim pojasom odvojena kolovoza koji će imati dvije vozne trake i jednu zaustavnu traku i za brzinu Vp=130km/h, navodi se u informaciji koju je jučer razmatrala entitetska vlada.

 

Predstavnici kineske kompanije „China Road & Bridge Corporation“ izrazili su interes za projektiranje i izgradnju ove dionice autoputa. U travnju 2014. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju između Vlade RS-a i spomenute kineske kompanije.

 

Zajedno sa predstavnicima ove kompanije, u više navrata, izvršen je obilazak terena radi prikupljanja podataka o terenu, potencijalnim pozajmištima materijala, kamenolomima i slično. Preliminarna ponuda (prijedlog projekta) ove kompanije dostavljena je Ministarstvu prometa i veza 7. srpnja 2014. godine, nakon čega je ovo Ministarstvo zatražilo i dobilo mišljenje Ministarstva financija o ovom projektu (kreditu).

 

U ožujku ove godine održan je sastanak sa predstavnicima kineske kompanije, nakon čega su 14. travnja kineski partneri dostavili Studiju izvodljivosti i prethodnu Studiju utjecaja.

 

Slijedi nastavak pregovora sa ovom kompanijom, a u međuvremenu ostvaren je kontakt sa kineskom bankom koja je izrazila spremnost da povoljnim kreditnim aranžmanom financira izgradnju ovog autoputa.