Upravna organizacija Teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik, direktor UO TVJ Travnik objavljuje;

J  A  V  N I   O G L A S

za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme

1.Naziv radnog mjesta

  1. Vatrogasac  …………………………………….2 (dva ) izvršitelja na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad od tri mjeseca
  1. Opis poslova i radnih zadataka

– sudjeluje na vatrogasnim intervencijama, održava vatrogasne sprave i opremu u urednom stanju, stručno se osposobljava, obavlja dežurstvu u krugu i prostorijama UO TVJ, poslije intervencije vozila snabdjeva sredstvima za gašenje, vrši poslove iz svoje uže specijalnosti, odgovara za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, odgovara za provođenje pravila službe, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak komandir jedinice ili komandir desetine, kao i sve druge poslove koji proističu iz uputstva o načinu rada UO TVJ-e.

Cijeni Javni oglas možete preuzeti ovdje.