HOMOSEKSUALNI SKANDAL U KATOLIČKOJ CRKVI VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE (Slike dopisivanja u članku)

0
31638

Priopćenje činjeničnog stanja u svezi homoseksualnog orgijanja don Slaviše Stavnjaka, svećenika Vrhbosanske nadbiskupije.

Sveti oče, papa Franjo!

Poštovane sudije, tužioci, opunomoćenici i branioci!

Poštovana javnosti!

Don Slaviša Stavnjak, rođen 3. 7. 1978. iz Zenice, bivši tajnik u dva navrata Vinka kardinala Puljića, nadbiskupa Vrhbosanskog, svećenik inkardiniran u Vrhbosansku nadbiskupiju, trenutno prema saznanju po dekretu na župi u Grazu, Austrija, na temelju dostavljene dokumentacije, presretnutih i pratećih spisa, a kojeg je istoga gore, don Slavišu Stavnjaka pratila tajna služba od 8. 1. 2016. – 12. 1. 2016. godine dok se nalazio na prostorima Sarajeva, Zenice, na teritorijama Bosne i Hercegovine, dostavlja mi dana 13. 1. 2016. u 13:41 sati slijedeće, nezvanične, ali autentične, istinite i provjerene informacije, kako slijedi u opisu činjeničnog stanja:

NB: Plava boja predstavlja don Slavišu, žuta N. N. osobu!

Don Slavišu Stavnjaka, a na temelju presretnutih razgovora, pratećih spisa, Tajna služba uhvatila je dana od 8. 1. – 12. 1. 2016. godine, kao korisnika, logiranog na homoseksualnu mrežu “Grindr”, mreži koja prije svega omogućuje ljudima sa istospolnom tendencijom lakši ugovor susreta, od susreta do pića, od pića do seksa, sa brojem 061 – 210 – 228. Razotkriveni homoseksualac don Slaviša Stavnjak, rimokatolički svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, prije po zanimanju maneken, bio je logovan na homoseksualnu mrežu “Grindr” pod nazivom i nickname “Sex date vers” – što se isto može vidjeti na temelju dostavljene dokumentacije. Imenovani se počeo dopisivati, a time i prvi javiti N. N. osobi u dobi od 33 godine, čiji identitet ne želimo, a u saglasnosti sa službama otkrivati, kako je zaposlena u državnim institucijama BiH.

Najprije je njihov razgovor započeo preko homoseksualne mreže “Grindr”, ali prvim javljanjem don Slaviše Stavnjaka N. N. osobi riječima: “Pozz”, a nakon čega N. N. osoba uzvraća sa “Ćao”, i tako razgovor toplo teče, do upita don Slaviše Stavnjaka N. N. osobi: “A ili P”, – što znači, jesi li aktivan ili pasivan homoseksualac, drugim riječima, koje poze u seksu voliš?! Kako N. N. osoba odgovara: “P”, – što znači da je pasivan, don Slaviša Stavnjak preko homoseksualne mreže “Grindr” šalje N. N. osobi sliku svoga spolovila, a time i lica, više slika – uslikan selfie u trenutku dopisivanja, a nakon čega N. N. osoba uzvraća također slikom svoga spolovila i lica. Od ljepote, dive se u razgovorima i jedan i drugi grijehu “Sodome i Gomore”, – što se može vidjeti iz presretnutih spisa!

Da li namjerno ili slučajno, a prije će biti iz nepažnje i naivnosti, don Slaviša Stavnjak na pitanje N. N. osobe: “Je li živiš u Sarajevu…”, don Slaviša odgovara: “Ne živim u Sarajevu, u

Zenici sam, al inače sam u Grazu”, čime ovim putem, van svake razumne sumnje, nedvosmisleno potvrđuje svoje podrijetlo, da je rodom iz Zenice, kao i to da se nalazi u Grazu, ali ne otkriva da je tamo na župi delegiran po dekretu kardinala Vinka Puljića.

A kad se ukuca na facebook-u Slaviša Stavnjak, jasno već tada piše, gdje je objavio lični post: “Da je preselio u Graz” – osim ako sada, kad ugleda ovu vijest ne izbriše!

Kako razgovor teče, “u srcu gori, a u glavi se puši”, don Slaviša Stavnjak upituje N. N. osobu u januaru 2016.: “Jesi li za date sex vcrs”, nakon čega N. N. lice odgovara . pa prepričano: “Da nije u mogućnosti zbog puta (jer se N. N. osoba nalazila tada na proslavi neustavnog dana RS-a), pa kad se vrati drugi put…”. No, nije se lako oduprijeti seksualnim porivima, budući da psihologija kaže, da homoseksualne osobe imaju dvostruko veće nagone za spolnim ogavnim užitkom, nego heteroseksualne, gdje don Slaviša Stavnjak u daljnjem razgovoru predlaže N. N. osobi, – “kako se njih dvojica mogu naći tamo u Grazu, u Beču, a čime ga i don Slaviša poziva da mogu tamo negdje u hotelu orgijati, ako ovaj bude dolazio u Austriju…”. U dopisivanju i korenspodenciji preko homoseksualne mreže “Grindr”, N. N. osoba upituje don Slavišu: “Jesi li ikada imao sex…?”, na što don Slaviša odgovara: “Da naravno”, a što se može vidjeti iz presretnute korenspodencije, i čime svjesno priznaje da je više puta imao odnose sa osobama istoga spola. Preko “Grindr” mreže, dolazi do razmjene mobilnih telefona, nakon čega don Slaviša Stavnjak šalje korisnički broj: 061 – 210 – 228, a vrlo je darežljiv kad posla i svoj austrijski broj: 00 43 676 72 19 115, a sve s ciljem, ako ovaj bude dolazio u Austriju, da se tamo lakše preko broja mogu naći i u nekom hotelu orgijati.

Onaj tko ima Viber, i kad se ukuca broj: 061 – 210 – 228, a koji je don Slaviša Stavnjak dao N. N. osobi preko homoseksualne mreže “Grindr”, savršeno se poklapa sa profilnom slikom i osobom don Slaviše Stavnjaka. Tada mu je naslovna slika na Viberu, dok se dopisivao sa N. N. osobom bila mnogo zgodnija, prava manekenska, ali nedavno mijenja naslovnu sliku Vibera: On u svećeničkom odijelu – reverendi. Nadalje, dopisivanje se također nastavlja i preko broja 061 – 210 – 228, a koji je don Slaviša Stavnjak dao preko mreže “Grindr”, i to prema broju 063 – 6*0 – **6.  U tom dopisivanju, preko gore navedenih brojeva, ali preko Vibera, a čiji su korisnici kao u spisu, savršeno se potvrđuje, van svake razumne sumnje, dopisivanje koje se ranije odvijalo preko homoseksualne mreže “Grindr” – što je i vidljivo iz dostavljenih dokaza. Između ostaloga, preko Vibera N. N. osoba se javlja don Slaviši, navodeći, “kako su se čuli preko mreže Grindr i kako mu je dao svoj broj”, nakon čega don Slaviša Stavnjak povratnim odgovorima potvrđuje svoje dopisivanje i logiranje na homoseksualnoj mreži “Grindr”, a kao i to, “da mu je sve gole slike i slike face poslao preko “Grindr” mreže” – nakon što je N. N. osoba zatražila od don Slaviše da mu pošalje još koju sliku i preko Vibera. Onaj tko je korisnik nekog mobilnog broja, bilo 063 ili 061…, kao ja s korisničkim brojem 063 – **4 – 99*, nitko ne može osim mene instalirati Viber na taj broj, jer se prillikom instaliranja Vibera na određeni mobitel, a prije svega korisnički broj, šalje potvrdni kod na isti broj na koji želite instalirati Viber i koji samo vi kao korisnici toga broja možete unijeti, da bi Viber bio instaliran. Prema tome, ovdje u vodu pada bilo kakav demant, da je nešto nekome podmetnuto.

Pored gore svega navedenoga, ističem da sam već od januara 2016. godine pokušao ovu informaciju objelodaniti u Dnevnom avazu, gdje sam više puta bio u Avazu i razgovarao s novinarima, no, međutim samo mi je jedna od novinarki tada rekla: “Naredba s vrha da ne objavljujemo”! Također, posjedujem neoborivu dokumentaciju, koja dokazuje održavanje kontakt veze putem e-mail-a sa Avazom, a vezano za objavljivanje informacije, kao i s pojedinim novinarima. No, nitko se nije usudio objaviti. Samo su mi rekli: “Momak, to je velika informacija, glave će letiti”!

Osobno sam razočaran kvazi etikom pojedinih novinara, dotle, da kada sam kazao Avazu da “posjedujem dokaze i koje bih volio objaviti”, istoga dana (ko je don Slaviši javio da kanim objaviti dokaze, ne znam), saznao je i don Slaviša, nakon čega mi je poslao poruku preko messengera: “kao da se čujemo, da mu ja dadnem svoj broj ili mail da se dogovorimo” – aludirajući prije svega da me zamoli da ne objavljujem, da bi me platio novčano! Kako nisam odgovorio na poruku don Slaviše Stavnjaka preko messengera, od straha me blokirao na facebook-u! Sumnjivi moral don Slaviše Stavnjaka najbolje je poznat i župljanima župe Deževice (općina Kreševo), udaljenoj od moje rodne kuće 10 – ak kilometara.

Naime, don Slaviša Stavnjak je u vrijeme dok je obnašao službu župnika na župi Deževice, živio sa svojim dečkom, kojeg je on u narodu predstavio po imenu “Dragan” – kao da mu je to prvi rođak, no, poslije se ispostavilo da je to bio musliman, a dotični “Dragan” se “slučajno” zadržao na župi, stanujući dvije pune godine sa don Slavišom, praveći mu “gay obiteljski ugođaj i rasplodne noći”! O svemu ovome postoje i svjedoci.

Nemoguće je, a da kardinal Puljić nije za ovo znao!

Dakako da je znao!

Samo što je u ljudskoj naravi takav mentalni sklop: “Idi linijom manjeg otpora”! Da je ovo tačno, pokazuje i činjenica, da je don Slaviša po želji, a prije će biti po prisilnom dekretu kard. Puljića bio poslan u Detriot (Michigan – SAD) na župu, pa u Australiju, pa u dva navrata tajnik kardinala Puljića… Muka za mukom! Nije lako don Slaviši, a još manje kardinalu Puljiću, strahujući od skandala! Naime, don Slavišu lično poznajem, te kada sam mnogima svećenicima kazao što don Slaviša čini, samo su mi rekli: “Dobro jutro Kolumbo”!!! Ovdje je greška našega društva, koja obično rezultira govorom: “Ma brige me”! Žena bude negdje tamo silovana, mi mnogi kažemo: “Šta me briga, neću se petljati, nije niko moj”!

Z A K L J U Č A K

Na temelju svega gore rečenoga, pregledanih spisa, utvrđenih identiteta, praćenja, poklapanja činjeničnog stanja u presretnutoj korenspodenciji razgovora između don Slaviše Stavnjaka i N. N. osobe, kako preko homoseksualne mreže “Grindr”, a tako i korisničkih brojeva, izvodimo neoboriv dokaz, da je u gore spomenutom vremenskom intervalu praćenja istoga, bio logiran na homoseksualnu mrežu “Grindr”, imao više puta seks sa osobama istoga spola, ugovarao gay susrete. Vrhbosanska nadbiskupija ukoliko želi, svi će joj dokazi biti dostavljeni (gole slike, korenspodencija, iskazi svjedoka…) u svezi razotkrivenog, a jedan će primjerak, kako sam to ranije najavio u svojim pismima, biti dostavljen Svetoj Stolici. K tomu, don Slaviša Stavnjak, a što se može vidjeti iz prepiske, s broja 061 – 210 – 228 zvao korisnika s brojem 063 – 562 – 562, a čiji je korisnik tada bio kard. Vinko Puljić, ali ne vezano za homoseksualno orgijanje, već kako mu je bio tajnik, te je stoga razmjena brojeva između tajnika i šefa neophodna.

Prema tome, imenovani je počinio teško izopačnje i protuprirodan blud, a kažnjiv po Zakoniku kanonskog prava Katoličke Crkve.

O homoseksualnom seksu novi Katekizam KC kaže slijedeće: “Oslanjajući se na Sveto pismo, koje ih prikazuje kao teško izopačnje, Predaja je uvijek tvrdila da su čini homoseksualni u sebi neuredni. Protive se naravnom zakonu. Oni spolni čin zatvaraju daru života. Ne proizlaze iz prave čuvstvene i spolne komplementarnosti. Ni u kojem slučaju ne mogu biti odobreni” (čl. 2357 Katekizma). “Predstavljaju teški grijeh protiv čistoće” (čl. 2396 Katekizam).

Homoseksualnim osobama Katekizam nalaže cjeloživotno celibat ako molitvom i drugim bogougodnim djelima ne postignu primjenu svoje spolne orijentacije i potom se heteroseksualno – katolički ožene, tj. dostignu “kršćansko savršenstvo” (čl. 2359 Katekizam).

Ali, nije don Slaviša jedini, ima ih na pretek, o čemu ću svakako više iznijeti u jednom od narednih pisama. Također navodim i ističem, da ovaj moj čin ni u kojem slučaju nije protiv Katoličke Crkve  niti moje kršćanske-katoličke vjere, jer nitko nema pravo institucijom – Crkvom kao “mističnim tijelom Kristovim” braniti svoj lopovluk i grijehe! Katoličku Crkvu danas mnogi biskupi, kardinali i svećenici zloupotrebljavaju, skrivajući svoju seksualnu orijentaciju iza kolara – svećeničkog odijela.

Vatikan – “Naputak o kriterijima za zvanja koji se tiču osoba s homoseksualnim sklonostima vezano uz njihovo pripuštanje u sjemenište i primanje svetih redova”, naziv je dokumenta Kongregacije za katolički odgoj koji je 29. studenoga 2005. objavio Tiskovni ured Svete Stolice. Naputak na osam stranica i podijeljen u tri paragrafa odobrio je papa Benedikt XVI. 31. kolovoza ove godine a dokument potpisuju pročelnik Kongregacije za katolički odgoj kardinal Zenon Grocholewski i tajnik te Kongregacije naslovni nadbiskup Vertare J. Michael Miller. Dokument je, kako se ističe u njegovu uvodu, pisan “u kontinuitetu s naukom Drugoga vatikanskog koncila i na osobit način s dekretom Optatam totius o odgoju svećenika” čemu su posvećeni i neki drugi ranije objavljeni dokumenti. Odmah se na početku objašnjava kako naputak ne želi zadržavati na svim pitanjima afektivnog i spolnog reda koja je nužno pomno pratiti i preispitivati tijekom čitavoga perioda formacije. Dokument, naime, obrađuje samo jedno posebno pitanje, koje su trenutačne prilike učinile još žurnijim, a ono glasi treba li ili ne pripustiti svetim redovima kandidate koji imaju duboko ukorijenjene homoseksualne sklonosti. U svjetlu nauka Katekizma Katoličke crkve, Kongregacija za katolički odgoj zajedno s Kongregacijom za bogoštovlje i disciplinu sakramenata smatra nužnim jasno ustvrditi da Crkva, premda duboko poštuje spomenute osobe, ne može pripustiti u sjemenište i svetim redovima one koji prakticiraju homoseksualnost, pokazuju duboko ukorijenjene homoseksualne sklonosti ili podupiru takozvanu gay kulturu.

Kardinal Bertone je 2008. god. u ime pape Benedikta XVI., izdao pojašnjenje upute iz 2005. god., navodeći da je treba primijeniti univerzalno za sve sjemeništa i ustanove za redovničku formaciju u katoličkom svijetu. Nijedan homoseksualac ne smije biti pripušten u svećeništvo

ili redovnički život. Točka. Bio on aktivan ili ne. Homoseksualne sklonosti predstavljaju pravu prepreku za svećeničku službu, jer iskrivljuju pravilan odnos među osobama. Uputa iz 2005. iznosi: ,,Takve se osobe, zapravo, nalaze u situaciji koja im predstavlja tešku smetnju za pravilne odnose prema muškarcima i ženama.

Ako se ova uputa radikalno primjeni, onda gospoda mogu staviti ključ u bravu Katoličke Crkve!

Vaša Svetosti, predlažem da prozvane oglasite krivim, i osudite po zakonu!

Izražavam Vam Svetosti svoje duboko poštovanje i poslušnost kao autoritetu s poniznim rukoljubom!

Za sve slike presretnuta korespodencija: