Hoće li i kada Sebešić postati turistička destinacija Novog Travnika?

0
3476

Općina Novi Travnik je u području sela Sebešić vidjela potencijal za razvoj turizma te samim tim mogućnost otvaranja radnih mjesta i samog razvitka lokalne zajednice. Stoga su uradili i idejni projekat turističkog aktiviranja Sebešića.

Uže područje Sebešića čini planinska dolina koju formira rječica Ribnica, od svog srednjeg toka do ušća sa Zlatan potokom, odakle zajedno teku pod imenom Mutnica. Nalazi se na šumskoj cesti koja spaja Vlašku ravan (Prokoško jezero) sa Rostovom koje čini raskrsnicu puteva za Gornji Vakuf/Uskoplje, Bugojno i Novi Travnik.

Od prirodnih zanimljivosti na području Sebešića, od posebnog su značaja Vilinska pećina i tragovi starog rudarenja na srebro, željezo, bakar, živu, a posebno na zlato, u aluvijalnim nanosima potoka, kakav je, baš u ovom području, Zlatan potok.

Vilinska pećina se nalazi u neposrednoj blizini Sebešić kolonije iznad korita Mutnice. Ulaz je smješten na visini od oko 50 m relativne visine od korita rijeke. Bogatstvo svih vrsta pećinskih ukrasa stalaktita, stalagnita, obeliska, draperija, sigastih kada u bojama od prozirne, preko bijele i žućkaste do ružičaste i plavoljubičaste bilo je i razlogom za ime ove pećine. Zbog blizine saobraćajnice i jednostavne morfologije turistički potencijal ove pećine je veoma veliki.

Kulturne znamenitosti

Od kulturnih znamenitosti na ovom području ističe se velika srednjovjekovna nekropola na Rostovu, koja broji oko 120 spomenika, vrlo dobro klesanih i dobro očuvanih.

Trenutno privredne aktivnosti na području Sebešića gotovo da i nema. Služi uglavnom kao sirovinska baza šumsko-privredne organizacije Risovac. Podatak da svega 4 učenika pohađaju osnovnu školu i da stanovništvo uglavnom čine stariji ljudi dovoljno govori o radnoj snazi, a samim tim i o privrednim aktivnostima. Jedna manja mljekara i nekoliko jednostavnih pilana su svi proizvodni kapaciteti na Rostovu. Ekstenzivno stočarstvo je ono čime se, uglavnom, bave stanovnici ovog kraja, a pogotovo Sebešića.

Urbanistički zavod Bosne i Hercegovine je sačinio Prostornu organizaciju SRC Sebešić. Po planu, ovaj prostor će činiti vikend naselja, a date su i zone usmjerenog korištenja: ski trčanje i biatlon, rekreativno hodanje i trčanje, komercijalno lovište, prostor rezervisan za formiranje staza alpskog skijanja sa linijama vertikalnog transporta i vještačko jezero na Zlatan potoku. Pored toga date su i zone usmjerenje gradnje (pored vikend naselja): prateći sadržaji i smještajni kapaciteti terena za alpsko skijanje, tereni ljetnih sportova, smještajni i ugostiteljski sadržaji ljetnih sportova.

Na samom ulazu u mjesto Sebešić predviđene su ugostiteljske radnje (restorani, snack-barovi, kafei), trgovinske radnje, pošta i telekomunikacioni servisi, turistički biro, izložbeni prostor, agencije, banke i sl. Ova lokacija se nalazi u žarištu svih predviđenih sadržaja sportsko-rekreacionog centra (skijanja, ljetnjih sportova, Vilinske pećine, vikend naselja), a opet je na neki način kapija centra. Ovaj bi objekat mogao biti i neka vrsta osovine ovog prostora (trg).

Zimski turizam

Zimski turizam je, s obzirom na geomorfološke, pejsažne i klimatske karakteristike Sebešića, vrlo logičan izbor upotrebe prostora. Također ovo područje je pogodno za lovni turizam zbog prirodnih uvjeta i uređenosti lovišta. Prirodni uvjeti su dosta povoljni za život i reprodukciju divljači.

Pejsažni i klimatski uslovi pružaju idealne uslove za razvoj sportskog turizma, bilo kroz organizaciju različitih takmičenja i sportskih igara, bilo kao mjesto za pripremanje različitih ekipa za takmičenja.

Područje Sebešića i okolnih terena veoma je pogodno za razvoj „novih” vidova turizma koji se najčešće podvode pod ime „alternativni turizam”. Planinski biciklizam, paraglajding, motokros, off roud automobilizam i sl., imaju sve uslove, uz neznatna infrastrukturna ulaganja, za značajan razvoj.

Pejsažne karakteristike i položaj Sebešića čine ga idealnim za razvoj planinarskog turizma. Pod ovim pojmom se podrazumijeva ne samo planinarstvo u klasičnom smislu nego i niz drugih aktivnosti koje se mogu upražnjavati na planini i koje se danas vezuju za ovaj pojam. Tu se prije svega misli na biciklizam, trčanje, pješačenje i šetnja, planinarsko pješačenje (eng. hikes) i penjanje, planinski wellness, jahanje, obilazak transverzala, gljivarenje, edukacione staze, posmatranje ptica. Ovo posljednje može biti posebno zanimljivo zbog ptice veliki tetrijeb koja se u toku parenja okuplja na jednom mjestu i kao takvo je vrlo atraktivno za posmatranje. Poznato „pjevalište” velikog tetrijeba je Uložnica, na samoj granici Sebešića.

U projektu turističkog razvoja Sebešića se navodi da je jedan od mogućih koncepata realizacije projekta partnerstvo javnih organa i privatnih investitora. Model bi podrazumijevao ugovorom definiranu podjelu nadležnosti između privatnih investitora i javnih organa.

Ovakav koncept trebao bi rezultirati aktivnom podrškom i adekvatnim podsticajima od strane javnih organa u angažiranju privatnog kapitala za investiranje u fiksnu imovinu centra. Ističe se da javni organi moraju biti aktivno involvirani u cijelom periodu realizacije projekta.

No prije realizacije ovog projekta, potrebno je uraditi niz priprema kao što je detaljna analiza lokaliteta Sebešića, potrebno je pratiti i evidentirati interese, tražnju, te posjete turista Novom Travniku, odnosno BiH, uraditi Master plan lokaliteta Sebešić…

Planovi Općine Novi Travnik u prvom periodu su da uđu u realizaciju prodaje zemljišta za privatne objekte/vikendice te iz tih prihoda finansiraju naredne faze realizacije projekta Sebešić.

Nadamo se kako će načelnik Refik Lendo napokon početi raditi neke ozbiljnije projekte, koji bi bili od velikog značaja za stanovništvo Novog Travnika.

Dok općina Novi Travnik ne uradi svoje turističko naselje i zimski centar, naš portal vam donosi fotografije sa zimskih destinacija susjednih općina Travnika, Busovače, Jajca i Bugojna.

1 2 3 33 3333 44 55