(ŽALOSNO) Drva za grijanje u školskoj torbi

0
821

Učenici Osnovne škole u naselju Vesela kod Bugojna godinama nastavu pohađaju u učionicama u kojima nema centralnog grijanja. Nedavno su učenici uz školske torbe nosili i drva za grijanje, jer su jedini izvori toplote grijalice i peći na drva. Roditelji više ne žele trpjeti da njihova djeca borave u hladnim učionicama.

http://www.slobodnaevropa.org/a/bosnia-i-hercegovina-bugojno-skola-grijanje/28276962.html