Dominović: Zbog zemljišta u Neobarju Općina Novi Travnik će morati isplatiti ogromne iznose

0
1751

Problematika vezana za zemljište u Neobarju je počela 1959. godine kada je u starom sustavu izvršena eksproprijacija.

Općina Novi Travnik ima velike probleme vezano za Neobarje. Zemljište je 1959. godine izuzeto, ali rješenja o eksproprijaciji nisu provedena kroz knjige. Sljedeći problem je nastao 2007. godine kada je Općinsko vijeće Novog Travnika donijelo Odluku o izuzimanju tog zemljišta od vlasnika uz određenu naknadu, kazala je općinska pravobraniteljica Sedžida Terzić. Dodala je kako su rješenja o eksproprijaciji naknadno pronađena, te kako će se Općinsko pravobraniteljstvo potruditi u zemljišnim knjigama kao vlasnika Neobarja upisati Općinu Novi Travnik.

U dva pojedinačna slučaja u kojima je Općina Novi Travnik tužena, općinsko pravobraniteljstvo je uspjelo dobiti sporove i uštediti Općini 500.000,00 KM. Vijećnik Zdenko Dominović (HSP) smatra da je na nižim sudskim instancama ta presuda donesena, te da će istu oboriti Vrhovni sud.

Prema presudi Vrhovnog suda u slučaju Kajić, bilo je potrebno vratiti zemljište prethodnim vlasnicima, a presude Vrhovnog suda su konačne. Kad je prvi put oduzeto zemljište 1959. godine, bio je uvjet da se izgradi u roku od sedam godina aerodrom, a kako nije izgrađen, zemljište se moralo vratiti prvobitnim vlasnicima, kazao je Dominović koji već duže vrijeme upozorava Vijeće kako smatra da je način oduzimanja zemljišta nezakonit. Prema njemu, sporan je i nestanak rješenja kojima je 2007. godine zajamčena naknada vlasnicima zemljišta.

Samo jedna obitelj traži naknadu u iznosu od 500.000,00 KM, a siguran sam da će Vrhovni sud ponovno presuditi u njihovu korist što znači da će Općina Novi Travnik morati isplatiti ogromne iznose vlasnicima zemljišta, izjavio je za Drukčiji radio Dominović.

Načelnik Refik Lendo se pita je li moguće da se neko zemljište dva puta plaća, ako je tako, onda će ljudi čije je zemljište bilo i ovo na kojem je izgrađen grad tražiti povrat i naknadu.

Dominovć pak poručuje kako zemljište na Neobarju nije ni jednom plaćeno.