Čudo medicine u Mostaru: Za jedan dan ugrađene tri umjetne pužnice

0
2356

Nakon jučerašnjeg dana troje djece po prvi put čut će zvuke svoje okoline.Naime, jučer su u SKB Mostar obavljene tri operacije tijekom kojih je djeci ugrađena umjetna pužnica.

Radi se o pacijentima starima oko dvije godine, a kako nam je rekao predstojnik Klinike za ORL i MFK SKB-a Mostar doc. dr. sc. Miro Leventić, djeca konačno imaju preduvjete za normalan razvoj. “Treba napomenuti kako je izuzetno rijetko da se tri ovakve operacije urade u samo jednom danu. Malo smo dulje čekali na ove operacije zbog određenih poteškoća prilikom nabave određenih dijelova opreme, ali smo na kraju uspjeli sve pripremiti za ove tri operacije. Zahvaljujući napretku tehnike i stručnosti našega tima, možemo reći kako ova tri postupka možemo uraditi u jednom danu”, rekao je Leventić.received_1303719273056817

Uspješno su operirani djevojčica Maša Džambas iz Novog Travnika, te dječaci Dominik Perković iz Viteza i Filip Mikulić iz Gruda.

Prof. dr. sc. Robert Trotić iz KBC-a “Sestre milosrdnice” iz Zagreba, koji je vodio cijeli zahvat, objasnio je kako se radi o ugradnji najsuvremenijeg implantata u svijetu kad je u pitanju umjetna pužnica, tzv. nukleus 6.

Značaj za Mostar i regiju

“Namjera je cijelog tima da se u Mostaru uvijek ugrađuje ovaj najsuvremeniji uređaj, za razliku od drugih centara”, naglasio je prof. Trotić te objasnio kako je optimalno vrijeme za ugradnju pužnice između prve i druge godine života, nakon čeka slijedi rehabilitacija do sedme godine i tada dijete može krenuti u školu i sa svojim vršnjacima pohađati nastavu bez ikakvih problema.

Ivica Džambas otac operirane djevojčice, rekao je kako je jako sretan da se cijeli ovaj proces, od ovog zahvata i cijele rehabilitacije, može obaviti u Mostaru. “Ovo je čudo tehnologije. Jedino nam je žao što se u Središnjoj Bosni ne ulaže u otvaranje rehabilitacijskog centra odnosno u zapošljavanje logopeda. Zadovoljni smo i jako se zahvaljujemo ljubaznom osoblju bolnice u Mostaru, a posebno dr.Trotiću i dr.Pehar.

received_1302997726462305

Doc. dr. sc. Miro Leventić, predstojnik Klinike za ORL i MFK SKB-a Mostar, rekao je da su operacije jako zahtjevne ali i da je ponosan na svoje liječnike.

“Posebno sam sretan što kod nas u Klinici imamo dr. Irenu Pehar koja ne samo da prati, nego je spremna i sposobna prihvatit se posla i u skoroj budućnosti voditi ovakvu složenu operaciju i sama, naravno uz potporu tima iz vinogradske bolnice. Mislim da je to najveći dobitak za Kliniku, odnosno za Mostar i regiju”, kazao je Leventić te dodao da još od 90-ih godina postoji jako dobra suradnja između mostarske i vinogradske bolnice iz Zagreba.

Potreba za logopedima u Središnjoj Bosni

“Prva ugradnja umjetne pužnice u SKB-u Mostar bila je 2005. jednom dječaku za kojeg imamo informaciju da uspješno komunicira i raste kao i sva ostala zdrava djeca”, rekao je Leventić i dodao da je do danas u SKB-u Mostar ugrađeno pet pužnica, a da su za jesen planirana još četiri takva zahvata.

received_1303780843050660

Mr. sc. Ivana Šimić Šantić, logopetkinja iz Službe za psiho-fiziološke govorne poteškoće Doma zdravlja iz Mostara, bila je dio operacijskog tima u svojstvu osobe koja je ispitivala elektrode te ispravnost samog implantata. Tom prilikom rekla je da je ovim zahvatom zaokružen cijeli jedan proces rehabilitacije djece s teškom gluhoćom i nagluhošću, od operacije preko uključivanja govornog procesa, prilagodbe do rehabilitacije. “Što je jako važno, to se sad sve radi u Mostaru”, rekla je Šimić te istaknula potrebu za većim brojem logopeda u Mostaru.

received_1303719263056818

Veliki problem je i nedostatak logopeda u Središnjoj Bosni, te se iskreo nadamo kako će naše ustanove, a naročito bolnica u Travniku i Novoj Biloj pronaći način da se otvore radna mjesta za logopede, kako bi naša djeca mogla ići na rehabilitaciju u svojoj sredini, a samim tim bi se smanjili i troškovi rehabilitacije istaknuo je Džambas.