CEM / Istraživanje: Maloljetnici mogu bilo gdje kupiti alkohol, a kažnjavanja premalo

0
811

Iako su zakonski okviri u Bosni i Hercegovini dosta dobro uređeni i mogu osigurati pravnu državu za sve njene građane, svakodnevno smo svjedoci nepoštivanja brojnih zakonskih propisa koji urušavaju državu kao takvu.

Počevši od brojnih nivoa vlasti u BiH, pa sve do svakodnevice vidimo da su zakoni i praksa potpuno dva različita svijeta, te postoji izvjesna zabrinutost u kakvu budućnost nas takvo nepoštivanje zakona vodi.

Ovih dana završeno je istraživanje na suzbijanju i prevenciji konzumiranja i dostupnosti alkohola među maloljetnicima, te je Centar za edukaciju mladih – CEM sproveo istraživanje na teritoriji Federacije BiH o broju izrečenih kazni u 2015. godini za kršenje zakona koji izričito zabranjuju prodaju alkoholnih pića maloljetnicima.

U sklopu istraživanja uvršteni su odgovori osam od deset postojećih kantonalnih inspektorata, te je pokazano kako je najviše kazni za kršenje ovih zakona izdato u Unsko-sanskom kantonu, tačnije njih 532 kaznene mjere. Najmanje kaznenih mjera izrečeno je u Srednjobosanskom kantonu, gdje su ugostitelji dva puta kažnjeni zbog prodavanja alkohola maloljetnicima.

Ostalih šest kantona, od kojih su prikupljeni odgovori nisu utvrdili kršenje navedenih odredbi zakona, a podatke nisu dostavili Tuzlanski i Bosanko-podrinjski kanton.

Ipak, dosadašnja iskustva CEM-a pokazala su da veliki broj trgovačkih objekata ne poštuje odredbe navedenih zakona, a akcijom “Tajni kupac”, koja je provedena na području Travnika, utvrdili su da maloljetne osobe mogu kupiti alkohol u većini trgovačkih objekata.

“S obzirom na to da se aktivno zalažemo za dobrobit mladih ljudi, što uključuje i rad na osiguravanju zdravog okruženja za njih, smatramo da je potrebno aktivno uključiti cijelu zajednicu u smanjivanje dostupnosti alkohola među maloljetnicima, kako bi se  posljedice njegove konzumacije svele na najmanju moguću mjeru”, zaključuju na kraju izvještaja o svom najnovijem istraživanju članovi CEM-a.