U zgradi Općine Novi Travnik u četvrtak su potpisani ugovori između Fondacije Mozaik i mladih Novotravničana čiji inovativni projekti su odabrani za financiranje…

Ukupna vrijednost ovih projekata je oko 13 tisuća maraka, Općina Novi Travnik je sudjelovala sa 60%, a Fondacija Mozaik u sklopu M – zone 40%. Ideje koje su zadovoljile kriterije i koje će biti financirane su: Eko zrak – projekt postavljanja senzora koji će mjeriti onečišćenje zraka u Novom Travniku (oko 5.000,00 KM), Soba budućnosti – osnivanje potpuno informatički opremljenog kabineta u Mješovitoj srednjoj školi “Novi Travnik” (oko 4.000,00 KM), te Cure mogu više – edukativni sportski kamp za djevojke (oko 4.000,00 KM).Projekti bi trebali biti realizirani do sredine rujna.