Za kulturu i sport Vlada FBiH odobrila skoro pet miliona KM

0
951

Vlada FBiH usvojila je Program i kriterije raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu u visini od 4.980.000 KM.

Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa iznosi ukupno 720.000 KM, od čega je najveći dio od 518.000 KM namijenjen za izradu projekata i radove za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika. Za stambene objekte koji imaju status nacionalnog spomenika planirano je 40.000 KM, koliko i za projekate zaštite nekropola sa stećcima i zaštitu starih gradova. Iznos od 30.000 KM namijenjen je zaštiti prokretnih kulturnih dobara koja imaju status nacionalnog spomenika i projekte očuvanja nematerijalne kulturne baštine.

Ukupni iznos transfera za kulturu od značaja za Federaciju BiH je 1.530.000 KM, pri čemu je 900.000 KM predviđeno za manifestacije, programe i projekte kulture od međunarodnog značaja za BiH i FBiH, a 480.000 KM za one od značaja za Federaciju BiH. Programi međunarodne saradnje i organizacija manifestacije „Dani evropskog nasljeđa“ bit će podržani s 50.000 KM.

Za transfer za projekte udruga građana i organizacija iz oblasti kulture planirano je 260.000 KM.

Za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu je, posebnim transferom, planirano izdvajanje 600.000 KM.

Transfer za sport od značaja za FBiH vrijedan je 1.470.000 KM, a unutar njega su najveće stavke sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata (450.000 KM) i sufinansiranje sportskih manifestacija u Federaciji BiH i učešća sportista na zvaničnim međunarodnim takmičenjima (300.000 KM). Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH bit će podržane sa 150.000 KM, a sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom sa 60.000 KM. Sa 130.000 KM bit će podržana organizacija Evropskog zimskog omladinskog festivala EYOF 2019.

Transfer za mlade iznosi 400.000 KM, od čega 230.000 KM predstavlja podršku programima i projektima za mlade i poboljšanje njihovog položaja u društvu. Za istraživanje, formiranje i promoviranje politike prema mladima u FBiH predviđeno je 100.000 KM, a za podršku Vijeću mladih u FBiH 30.000 KM.

Sredstava tekućih transfera bit će raspodijeljena u skladu sa općim i posebnim kriterijima i na temelju javnog natječaja.

Korisnici sredstava su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i o tome dostaviti izvještaj s kompletnom dokumentacijom u roku od 15 dana od realizacije projekta/programa. Izvještaji obavezno sadrže i gender analizu krajnjih korisnika/ica ovih sredstava.

Komisija Federalnog ministarstva kulture i sporta za nadzor nad namjenskim utroškom sredstava će vršit kontrolu na osnovu dostavljenih izvještaja, a po potrebi i neposredno kod korisnika sredstava.

 

zenit.ba