Dom naroda Parlamenta FBiH nije usvojio Prijedlog zakona o PIO-u

0
847

Dom naroda Parlamenta FBiH nije usvojio Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, nakon što su većinom glasova odobrena dva amandmana. Za je glasalo 17 delegata, 24 su bila protiv, a devet ih je bilo suzdržanih.

Klub delegata bošnjačkog naroda uoči glasanja se izjasnio da neće podržati donošenje zakona jer ovaj Prijedlog “urušava sistem penzijskog osiguranja”.

Naime, Vlada je predvidjela da visina boda boda pomoću kojeg se izračunava visina penzija budućim korisnicima bude 13,6, dok je odobrenim amandmanom povećan na 14,31.

Dakle, prema Vladinoj varijanti ako je plata bila u visini prosječne u FBiH, osiguranik bi za svaku godinu staža dobijao po jedan bod, a konačna visina penzija bi se određivala množenjem tih bodova s općim bodom koji je u Vladinoj varijanti iznosio 13,6, a prema amandmanu 14,31.

Drugim amandmanom primjenu zakona treba odgoditi šest mjeseci po stupanju na snagu, što Vlada nije predvidjela njenim prijedlogom.

S obzirom da dva amandana koja su usvojena prije glasanja suštinski mijenjaju tekst tog zakona u odnosu na varijantu predloženu iz Vlade, premijer Fadil Novalić je uoči glasanja rekao da želi biti “aboliran iz svega jer je riječ o instaliranju eksplozivne naprave u penzioni sistem”.