ZAŠTO LJUDI VIČU KAD SU LJUTI? – poučna priča

0
1380

Jednom je jedan stari mudrac, zatekao svoje učenike kako se žestoko prepiru i viču jedni na druge. Njegovom pojavom rasprava je utihnula, a on je iskoristio priliku da ih nauči jednu važnu životnu lekciju. Upitao ih je:

“Zašto ljudi viču kad su ljuti?” Učenici su razmišljali neko vreme, dok jedan ne odgovori: – “Zato što izgube strpljenje – to je razlog”. “Ali, zašto bi vikao ako je osoba pokraj tebe?” – upita učitelj. –“Zar nije moguće govoriti tiho i lagano?”

Učenici su još neko vreme davali odgovore, ali nijedan nije zadovoljio učitelja. Naposletku je objasnio: – “Kada su dve osobe u svađi, njihova se srca jako udalje… Zato moraju vikati jedno na drugoga, kako bi njihov krik premostio udaljenost i kako bi se mogli čuti. Što su ljudi ljući, glasnije moraju vikati jer je udaljenost među njima sve veća.

Zatim je učitelj pitao: – “Što se dogodi kada se dve osobe zaljube? Ne viču jedan na drugoga, već govore tiho i nežno. Zašto? Njihova srca su veoma blizu. Udaljenost među njima je veoma mala. A šta se dogodi kada se još više zaljube? Ne govore. Samo šapuću i još seviše zbližuju u svojoj ljubavi… Konačno, ne trebaju više ni šapat. Samo se gledaju i to je sve. Takve su dve osobe koje se vole.”

Onda je rekao: – “Kada se svađate, nemojte dozvoliti da se vaša srca udalje, ne izgovarajte reči koje bi vas mogle još više udaljiti jer će doći dan kada će udaljenost biti tako velika i nikad više neće biti puta nazad.”