Svi sudionici rata dobit će braniteljski dodatak

0
25650

Svi pripadnici Armije BiH i HVO-a koji do sada nisu ostvarili nikakvu naknadu na osnovi sudjelovanja u ratu (vojna mirovina, invalidnina, tuđa njega i skrb) imaju pravo na braniteljski dodatak, stoji u Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji koji je nedavno usvojen u Domu naroda Federacije BiH.

Visina mjesečnog dodatka svakom pojedincu ovisit će o vremenu provedenom u ratu. Naime, spomenutim Zakonom definirano je da za svaki mjesec proveden u ratu branitelj dobiva šest KM. Tako će onaj tko je, primjerice, u HVO-u sudjelovao 12 mjeseci, mjesečno imati dodatak u visini 72 KM, dok će onaj koji je u ratu bio 4 godine i 4 mjeseca (maksimum) imati dodatak u visini 312 KM mjesečno.

Važno je naglasiti kako će jednako pravo na ovaj dodatak imati svi branitelji neovisno o godinama starosti, kao ni tome jesu li zaposleni ili ne.

Uz braniteljski dodatak, usvojen je i amandman o objavi registra branitelja, a Zakon bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Uz navedeno, razvojačeni branitelji i njihove obitelji stupanjem na snagu ovog Zakona ostvaruju pravo na: zdravstvenu zaštitu, liječenje u inozemstvu, topličko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova i liječenje u drugoj županiji.

Također, branitelji imaju prednost pri zapošljavanju, kao i pomoć u slučaju smrti. U slučaju smrti branitelja, članovi obitelji s kojima je umrli živio u zajedničkom kućanstvu u vrijeme smrti mogu ostvariti pravo na troškove pokopa, u visini prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji iz prethodne godine, ako to pravo nisu ostvarili prema drugom propisu.

Zakon braniteljima daje pravo na prijevremeno povoljnije umirovljenje, dulji godišnji odmor po osnovi sudjelovanja u Oružanim snagama.

Među pogodnostima propisanim Zakonom je i stambeno zbrinjavanje, subvencioniranje obveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta, dodjela sredstava za održivi povratak, besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, plin), prednost pri smještaju u umirovljeničke domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uvjeta školovanja.

U Zakonu dalje stoji kako su županijske vlade dužne svojim propisima utvrditi visinu novčanih sredstava za kreditiranje razvojačenih branitelja, kriterije i postupak za dodjelu tih sredstava, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje prava na zapošljavanje i samozapošljavanje.