Stigao Upitnik za EU: Koliko će BiH angažovati prevodilaca

0
1357

Komesar za susjedsku politiku i proširenje Evropske unije Johanes Hahn uručio je danas u Sarajevu Upitnik Evropske komisije na koji vlasti Bosne i Hercegovine imaju rok od šest mjeseci da daju odgovore kako bi Evropska komisija ušla u proces odlučivanja o dodjeli statusa kandidata za Bosnu i Hercegovinu.

Hahn je Upitnik uručio predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću. Komesar za susjedsku politiku i proširenje Evropske unije je u BiH donio dokument sa 3.200 pitanja na koje vlasti BiH trebaju dati odgovor.

Broj pitanja u upitniku različit je od države do države te je u slučaju Hrvatske upitnik sadržavao 4.560, Makedonije 4.666, Albanije 2.280, Crne Gore 2.178, te Srbije 2.483 pitanja. Evropska komisija prilikom dostavljanja Upitnika utvrđuje rok u kojem se odgovori na pitanja trebaju dostaviti, što je obično dva do četiri mjeseca. Za Hrvatsku je taj rok bio tri mjeseca, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru četiri mjeseca, te Srbiju dva mjeseca.

Srbija je na prevođenju odgovora angažovala oko 70 prevodilaca, koji su bili angažovani preko dve agencije izabrane u postupku javne nabavke. Odgovore su prevodili 40 dana. Odgovori na upitnik Srbiji sadržani su na oko 8.000 prevodilačkih strana ili otprilike 5,5 hiljada običnih A4 strana, a ukupna cijena prevoda je oko 10.500.000 dinara.

Hrvatska je za ovaj posao angažovala preko 100 prevodilaca, Crna Goraoko 50 prevodilaca, Makedonija preko 50 prevodilaca.

Izvor: Screenshot

Kako će teći proces prevođenja?

Pitanja će prevoditi Direkcija za evropske integracije nakon čega slijedi redaktura i potvrđivanje prevoda pitanja, prevođenje odgovora (angažman prevodilaca putem javnih nabavki), redaktura i potvrđivanje prevoda odgovora i prevođenje aneksa ‐ nadležne institucije.

Pošto je Upitnik u BiH stigao na engleskom jeziku, pretpostavlja se da će broj prevodilaca biti tri puta veći nego je to bio slučaj u susjednim zemljama zbog prevoda na hrvatski, bosanski i srpski jezik.