OV Novi Travnik: Nije usvojeno Izvješće o izvršenju proračuna za 2016. godinu

0
1638

U Novom Travniku danas je održana sjednica Općinskog vijeća na čijem Dnevnom redu su bile 24 točke. Većina Odluka je usvojena, a vijećnici nisu podržali Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za 2016. godinu kao i Odluku o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava za lokalne putove.

Kako su poručili iz HDZ-a BiH, nisu podržali Izvješće jer je deficit na kraju 2016. godine iznosio oko 700.000,00 KM.

Prema odluci ovoga Vijeća deficit je svake godine trebao biti smanjivan. Još smo na devetomjesečnom izvješću za prošlu godinu upozoravali i ukazivali na minuse, pitali je li potreban rebalans, a dobili smo obećanja da će do kraja godine deficit biti smanjen. Ne samo da nije smanjen, nego je dodatno povećan, rekao je Marijan Marjanović (HDZ BiH).

Prilikom glasanja o izvješću suzdržan je bio i dobar dio vijećnika bošnjačkih opozicijskih stranaka.

Načelnik Refik Lendo (SDA) zadovoljan je ostvarenim.
Ne možete neka sredstva tretirati kao prihod dok se ne potroše kao rashod, jer jasno je da građevinske sezone nema šest ili sedam mjeseci.

I zaista, rezultati za ovu godinu neuporedivo su bolji, pa su u prva tri mjeseca 2017. općina i Centar za socijalni rad ostvarili suficit od 528.871 KM, čime je akumulirani deficit smanjen na 218.579 KM, za što su vijećnici SDA javno pohvalili načelnika.