Otvoreno pismo upućeno načelniku općine Travnik Admiru Hadžiemriću i predsjedateljici O.v. Vlatki Lukić

0
2341

OPĆINA TRAVNIK
– Načelniku općine g. Admir Hadžimerić –
– Predsjedateljici Općinskog vijeća gđa. Vlatka Lukić –

OTVORENO PISMO

Poštovana gospodo.

Kao čovjek s najviše vijećničkog staža u Općinskom vijeću Travnik, iako bivši vijećnik, dostavljam Vam tekst inicijative koju sam kao vijećnik 15.5.2016. godine podnio u prethodnom sazivu općinskog vijeća za povrat oduzete imovine Franjevačkom samostanu u Gučoj Gori koju je netko s prilozima sklonio u ladici. Ovaj put Vam se obraćam kao punomoćnik navedenog samostana.

Podsjećam Vas na tekst inicijative. Ovo je moje prvo podsjećanje i neću prestati do povrata.

Komunističke vlasti u bivšoj državi Jugoslaviji (prvo FNRJ, a potom SFRJ) po završetku Drugog svjetskog rata počev od 1946. godine, od Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini su po raznim osnovama (nacionalizacija, konfiskacija, eksproprijacija…) bez nadoknade izuzele vrijedne nekretnine uključujući velike površine zemljišta.

Kao što je poznato to je jednostavno bila demonstracija sile, a samo oduzimanje ili bolje rečeno otimačina bila krajnje nepravedna. Tako su od Franjevačkog samostana iz Guče Gore (Samostan “Sv. Frane Asiškog”) oduzete velike površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Sada kada se nalazimo u jednom novom društveno-političkom uređenju koje pretendira poštovanje temeljnih ljudskih prava od kojih je i pravo na imovinu, daje nam nadu u mogućnost ispravljanja nanijetih nepravdi.

Od ovog našeg franjevačkog samostana, samo jednom odlukom čija izreka (obrazloženja i nema) sadrži dvije rečenice, izuzeto je 577.520 m2 (577 dunuma i 520 m2!!!) što poljoprovrednog, što šumskog zemljišta u Fond agrarne reforme i kolonizacije) i sve to bez obrazloženja i prava na žalbu (Odluka Okružne agrarne komisije za okrug Travnik broj: 67/46 od 29. aprila 1946. godine-u prilogu).

Iz sadržaja ove odluke je vidljiva velika nepravda, kako se neko u dvije rečenice bez obrazloženja koje bi to bar pokušalo opravdati i bez mogućnosti žalbe, lišava vlasništva nad njegovom imovinom, te pokrećem ovu inicijativu kao prvi korak u cilju otklanjanja učinjene nepravde.

Već više od 25 godina, a pogotovo nakon završetka prošlog rata u Bosni i Hercegovini se govori o povratu nepravedno oduzete imovine nakon Drugog svjetskog rata. Kao što je poznato u svim bivšim europskim komunističkim državama, uključujući i države nastale raspadom bivše SFR Jugoslavije je završen proces povrata ili restitucije tako oduzete imovine, uključujući zgrade, poslovne objekte i zemljišta.

Sasvim je izvjesno da će ovaj dugo najavljivani zakon morati biti donijet i u našoj državi.

Da bi zakon kojim će se regulirati povrat nepravedno oduzete imovine imao svrhe potrebno je spriječiti promjenu namjene tog zemljišta i njegova otuđenja. To je najlakše učiniti na način privremenog povrata na korištenje ranijim, odnosno izvornim vlasnicima.

Za početak predlažem da se zaduži imovinskopravna služba da izvrši identifikaciju navedenog zemljišta, s tim da se odmah privremeno vrati u posjed svo zemljište koje koristi Poljoprivredno dobro “Vlašić” Travnik pod nazivom “Bazimica” u dolini rijeke Bile kod Han Bile, a koje je spomenutom odlukom izuzeto od samostana.

PD ”Vlašić” Travnik sa svega 3-4 uposlena radnika, ima na korištenju stotine hektara zemljišta, a još uz to posluje s gubitcima. Uglavnom ga i ne obrađuje već iznajmljuje drugima. I sami ti radnici su stari radnici koji ispunjavaju uvjete za mirovinu, te bi bilo vrlo lako riješiti njihov status. Na kraju krajeva to više i nije ono poljoprivredno dobro kome je dodijeljeno oduzeto zemljište. To poljoprivreno dobro više ne gazduje sa zemljištem kojem je bio posjednik (“Viteško polje” i “Šlivčica na Počulici”, na općini Vitez,Vitovlje” na općini Travnik,Neubarje”, “Smrike” i “Rostovo-Medenik” na općini Novi Travnik.

Povrat ovog zemljišta ne bi imamo nikakve socijalne posljedice, a od izvornog vlasnika se može tražiti da se to zemljište mora obrađivati i da ga ne može otuđiti do rješavanja njegova konačnog statusa. Dakle općina ne bi imala nikakve štete, a navedenom poduzeću bi ostale površine zemljišta u Docu na Lašvi sasvim dostatne za eventualno izdržavanje preostalih radika.

Ovo svakako ne bi bio presedan kada je u pitanju povrat ranije oduzetog, jer naša općina ima iskustva u povratu ranije oduzetih nekretnina njihovim izvornim vlasnicima (npr. Islamska vjerska zajednica Travnika, potomci obitelji Teskeredžić-zemljište u vikend naselju “Babanovac” na Vlašću). Tako su IVZ Travnika vraćene sve nekretnine od kojih neke u strogom centru grada (zemljišta, stanovi, poslovni prostori) koje sada sasvim opravdano koriste za svoje potrebe i iznajmljivanje, čime ostvaruju solidne prihode. Smatram da bi to bila hvale vrijedna gesta koja bi istovremeno potvrdila da naša općina Travnik ima jednak tretman prema svima bez obzira o kojoj se konfesiji radi.

Nadam se da će te prepoznati opravdanost ove inicijative te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se ista realizirala.

Ako smo deklarativno jednaki, očekujem da će te pokazati da je to i u stvarnosti tako.

S osobitim poštovanjem.

Guča Gora, 18.5.2017. godine

Punomoćnik Franjevačkog samostana

Tomislav Rajić