10 C
Novi Travnik, BA
Četvrtak, 23 svibnja, 2024

O

vaj portal je pokrenut i održavan od strane udruge za poticaj razvoja općine Novi Travnik „PRONT“.

Udruga “PRONT” je samostalna, dobrovoljna i nepolitička organizacija dobrovoljno udruženih mještana utemeljena radi poduzimanja aktivnosti u cilju poticanja razvoja općine Novi Travnik.

Osnovni ciljevi i zadaće Udruge su poticanje razvoja općine Novi Travnik kroz
sljedeće aktivnosti:

 • poticanje poboljšanja uvjeta življenja na području svog djelovanja,
 • poticanje obnove, razvoja i izgradnje infrastrukture,
 • oživljavanje zaboravljenih običaja i zanata,
 • briga za okoliš kroz poticanje zaštite biljnih i životinjskih vrsta,
 • poticanje obnavljanja i zaštite izvora vode,
 • poticanje suradnje sa susjednim općinama u svim vidovima na zajedničko dobro,
 • priređivanje kulturnih, sportskih, zabavnih i inih susreta i manifestacija,
 • ostvarivanje povoljnih uvjeta za razvoj sporta i kulture,
 • prikupljanje humanitarne pomoći sukladno zakonu,
 • suradnja sa Vladinim i nevladinim institucijama i udruženjima,
 • razvijanje ekološke svijesti građana i ukazivanje na nužnost zaštite životne sredine,
 • poticanje uspostavljanja i održavanja svekolikih veza sa osobama koje su porijeklom iz Novog Travnika, a žive diljem svijeta,
 • informiranje članova udruge i zainteresiranih građana kroz razne publikacije, studije,
  foto, video i internetske zapise,
 • suradnja s domaćim i inozemnim udrugama sličnog tipa.

Ciljevi Udruge ostvarivat će se tako što će:

 • poticati organizirane nastupe Udruge,
 • poticati individualni rad svojih članova,
 • poticati projekte čiji cilj je sukladan ciljevima Udruge,
 • surađivati s sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu,
 • organizacija i provedba projekata iz oblasti sporta i kulture,
 • organizacija sportskih i kulturnih događaja i manifestacija,
 • promocija sporta i kulture putem elektronskih medija (Internet, web).