Novi Travnik: Održan nastavak 3. Redovne sjednice Općinskog vijeća

0
1631

Nastavak 3. Redovne sjednice Općinskog vijeća Novi Travnik održan je u ponedjeljak. Na Dnevnom redu Sjednice bilo je 17 tačaka.

Najznačaniji dokument koji je usvojen na održanoj sjednici je Strategija razvoja poljoprivrede općine Novi Travnik za period 2017-2021, a prezentaciju strategije izvršio prof.dr Nezir Tanović, profesor na poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, čiji je tim radio na izradi Strategije.

Na 3. Redovnoj sjednici Općinskog vijeća Novi Travnik usvojen je i Prijedlog Odluke o komunalnom redu, Prijedlog Odluke o usvajanju projekata za kapitalna ulaganja u 2017. godini, kao i Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti društvu SPR d.o.o. Travnik.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² (metra kvadratnog) korisne stambene površine na području Općine Novi Travnik u 2016. Godini, Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Župi Sv. Josipa Rankovići, Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020.godine, Odluku o pristupanju izradi izmjene i dopune Urbanističkog projekta Autobusna stanica/kolodvor „Kalinska“, Odluku o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana „Međuvode“ – izmjene i dopune, kao i Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Općine Novi Travnik.

Nastavak 3. Redovne sjednice Općinskog vijeća Novi Travnik donio je i usvajanje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata predsjednici Savjeta Mjesne zajednice Bare, Odluke o utvrđivanju prestanka mandata članu Savjeta Mjesne zajednice Bare, Odluke o dodjeli dužnosti predsjednice Savjeta Mjesne zajednice Bare i Odluke o dodjeli mandata članovima Savjeta Mjesne zajednice Bare.

Pored navedenih tačaka Općinsko vijeće je donijelo zaključak i ovlastilo komisiju za dodjelu nagrada i priznanja da produži rok za dostavu prijedloga za općinske nagrade i priznanja koja se dodjeljuju u povodu Dana općine Novi Travnik (prvobitni rok bio 25.04. a produženi rok je do 22.05.2017.), usvojen je i Prijedlog Pravilnika o dodatcima na plaću i naknadama koje nemaju karakter plaće uposlenih u Općini Novi Travnik, Prijedlog Zaključka o upućivanju zahtjeva društva „Hidro-El“d.o.o. Novi Travnik za davanje prethodne saglasnosti za pokretanje postupka dodjele koncesije na javnu raspravu i Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi korištenja u svrhu poljoprivredne proizvodnje na lokalitetu Pavlovica-Novi Travnik.