Lopovluci i malverzacije čelnika NFS BiH nadmašuju i Mamića!

0
1314

EKSKLUZIVNO OTKIVAMO KRIMINAL U NFS BiH.

Rad Fudbalskog saveza BiH i danas je tema o kojoj ćemo se baviti. Naime, već godinama se krovna kuća bh. fudbala spominje u negativnom smislu.

I dalje ostajemo kod Zapisnika o kontroli, koji je sačinila Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine nakon revizije poslovanaj FS BiH, koja je trajala od 16. oktobra do 23. decembra 2015.

U njemu se, između ostalog, kaže: Utvrđeno je da poreski obveznik (FS BiH) nije u zakonom predviđenom roku podnio PDV prijave za pojedine poreske periode (septembar, oktobar i novembar 2011., januar, februar, juli, septembar i oktobar 2012., kao i mart 2013. godine). Istovremeno je konstatovano da poreski obveznik nije ispravno evidentirao podatke u PDV prijavama odnosno da isti ne odgovaraju podacima iz knjige izlaznih i ulaznih faktura.

Naročito je interesantno da FS BiH, što je utvrđeno ovom kontrolom i konstatovano u Zapisniku, prilikom obračuna poreske obaveze nije primjenjivao srazmjerni odbitak. Zapisnik o kontroli zapravo je otkrio samo mali dio nepravilnosti i nezakonitosti u radu ovog saveza, samo onaj dio koji se odnosi na utaju i neplaćanje PDV-a u sumnjivim transakcijama s gotovinom, s raznim firmama.

Iz Zapisnika smo za danas izdvojili sljedeće:

1. Pojedinim sponzorima nisu fakturisane usluge u iznosu koji je ugovoren i odobren od strane Izvršnog odbora FS BiH, te je po tom osnovu utajeno 163.879 KM PDV-a, a što ukazuje na iznos od skoro milion KM nefakturisanog prihoda Saveza.

2. Naročito je sumnjiv ugovor s firmom Centrotrans-Eurolines po kome je Savez “propustio” fakturisati iznos od 363.720 KM, pa je pored ovog iznosa Savez oštećen još i za PDV za isti, tj. za 52.846 KM, što će s pripadajućim kamatama i kaznama samo po ovom ugovoru nanijeti štetu Savezu od blizu pola miliona KM.

3. Inspektori su konstatovali i da je ukupan iznos neevidentiranih i neispravno evidentiranih faktura u KIF-u za kontrolisani period iznosio 3.539.292 KM.

4. Kontrolom prihoda od edukacije utvrđeno je da je od ukupnog utvrđenog prihod po tom snovu 1.681.894 KM kroz KIF iskazano 910.047 KM. To u biti znači da prihod od 771.847 KM nije ni iskazan.

5. Kontrolom prihoda od prodaje ulaznica utvrđeno je da u periodu koji je kontrolisan u KIF-u nije prikazan iznos od 558.677 KM od prodaje karata za gotovinu.

6. Također je utvrđeno da je, osim VIP i Gratis ulaznica na koje pravo imaju sponzori po ugovorima, odštampano i podijeljeno tih karata u vrijednosti od 404.529 KM, što zapravo proizvodi obavezu od 68.769 KM dodatnog PDV-a.

Ono što posebno “pada u oči” jeste prva stranica Zapisnika o kontroli, koji je sačinjen 29. decembra prošle godine, na kojoj se kao odgovorna lica navode Munib Ušanović, Iljo Dominković i Milan Jelić. Vjerovatno će sadašnji zvaničnici Saveza reći da je to slučajna greška, kao što je i greška 3,5 miliona neiskazanog prihoda ili milion utajenog PDV-a.

Na kraju, pitamo se da li je ovaj zapisnik potvrda ranijih tvrdnji o kriminalu pojedinaca u Savezu, a zbog čega su neki uposlenici suspendovani, kažnjeni zbog iznošenja istine i svega što su vidjeli, te ukazali na čudne stvari koje se dešavaju (papiri nestaju, pojavljuju se novi falsifikovani…) Je li zaista konačno došlo vrijeme da isplivaju i pokažu se javnosti sve nepravilnosti i nezakonitosti, a pogotovo krađe u krovnoj kući bh. fudbala? Vrijeme će to pokazati, a Novi.ba i u narednim danima otkrivat će kriminal u Savezu…