LIDERSKI POTEZ: Načelnik Dujo smanjio plaću sebi i službenicima općine Novi Travnik

0
2077

Općinsko vijeće Novi Travnik na svojoj četvrtoj redovitoj sjednici održanoj danas u Domu kulture zbog epidemiološke situacije donijelo Odluku o usvajanju proračuna Trezora Općine Novi Travnik za 2021. godinu po proračunskim korisnicima: Općina Novi Travnik i Centar za socijalni rad Novi Travnik.

Proračun za 2021. godinu iznosi 6.836.280 BAM.

Međutim načelnik Općine Novi Travnik, Stjepan Dujo je izrazio nezadovoljstvo, jer proračun nije podržan u potpunosti od strane članova određenih političkih stranaka. Istaknuo je kako su oni koji su bili protiv proračuna pokazali kako nisu za potporu ni studentima, ni porodiljama, niti za plan izgradnje industrijsko – poslovne zone Neobarje, o čijoj važnosti za općinu Novi Travnik je nepotrebno govoriti. Posebno je značajno istaknuti kako je načelnik Dujo odlučio novim proračunom smanjiti plaću sebi, ali i općinskim službenicima.

„Nakon odluke o privremenom financiranju, Nacrtu proračuna i Javne rasprave danas je konačno proračun Općine Novi Travnik i usvojen. U prethodnom proračunu koji je nelegitiman i samoproglašen povećana je plaća općinskog načelnika i općinskih službenika, a ovim proračunom je sve vraćeno u legalne okvire. Te plaće su smanjene jer nitko u njihovo povećanje nije imao ni uvid niti su bile transparentne, čak ni onda kada su donesene.“, izjavio je za Notra.ba načelnik Općine Novi Travnik, Stjepan Dujo.

Načelnik se osvrnuo i na novi usvojeni proračun Općine Novi Travnik. „U interesu svih žitelja Općine Novi Travnik povećani su iznosi za stipendije, porodilje, utvrdili smo iznose sredstava za sport i kulturu naravno uz podršku poljoprivredi i sufinanciranje privatnih i javnih poduzeća. Podržali smo i vrtiće „Sultan Fatih“ i „Anđeli“, povećali smo subvenciju prema njima kako bismo olakšali roditeljima, a naravno tu je i podrška gradskom vrtiću Novog Travnika. Osigurali smo doprinose za industrijsko-poslovno zonu Neobarje, kao i doprinose za sport, a prvenstveno za projekt rekonstrukcije krova gradske dvorane u našem gradu.“, poručio je načelnik Općine Novi Travnik, Stjepan Dujo.

Donesena je i Odluka o izvršenju proračuna Trezora Općine Novi Travnik za 2021. godinu po proračunskim korisnicima: Općina Novi Travnik i Centar za socijalni rad Novi Travnik te Odluka o davanju suglasnosti na plan održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na području općine Novi Travnik za 2021. godinu. Općinsko vijeće donijelo je Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad,Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Edukacijsko rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor u regulirane organe.

Na četvrtoj redovitoj sjednici usvojen je i Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2021.godinu, a doneseno je i osam rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za privatne osobe. Donesena je Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020. godine kao i Rješenje o preuzimanju građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede ŽSB na Općinu Novi Travnik.

Općinsko vijeće Novi Travnik razriješilo je Odlukom predsjednika Izbornog povjerenstva Novi Travnik, kome je istekao mandat, a nakon toga donijelo Odluku o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva Novi Travnik. „Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Novi Travnik za razdoblje od 2020. do 2025.godine „ usvojen je na kraju 4. redovite sjednice.