Lendo i podanici ugrozili zdravlje građana Novog Travnika

0
8668

Jučer je u sali Općine Novi Travnik održana VI.redovna sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik.

Na sjednici je bilo ukupno 18.točaka dnevnog reda, a jedna točka dnevnog reda bila je izuzetno zanimljiva.

Naime, radilo se o davanju suglasnosti za izgradnju minihidrocentrale na lokalitetu Vodovod. Firma HIDRO-EL podnijela je zahtjev za dobivanje dozvole za gradnju hidrocentrale, a Općinski vijećnici na čelu sa SDA i HDZ-om dali su suglasnost za gradnju iste.

Dva su vrlo bitna segmenta u cijeloj ovoj priči.

Pa krenimo redom. Hidrocentrala se pravi na mjestu gdje je izvorište pitke vode, koji snabdjeva grad Novi Travnik i nekoliko lokalnih sela.

Drugi veoma bitan razlog je to što je identičan projekt zatražila firma Turbo prom iz Novog Travnika, te je taj projekt lagano odbijen sa obrazloženjem da se nalazi iznad izvora pitke vode i da ugrožava zdravlje građana.

Na sjednici Općinskog vijeća vijećnik HSP-a Zdeno Dominović postavio je pitanje do kakve je promjene došlo u međuvremenu, zbog čega Turbo prom nije mogao dobiti dozvolu, a firma Hidro El može da dobije dozvolu za izgradnju.

Gdin Dominović nije dobio odgovor na to pitanje, nego se odmah pristupilo glasanju, gdje je većinom glasova vladajuće koalicije donošena i dana suglasnost za gradnju hidrocentrale.

Dominović ističe da je razlog odbijanja Turbo proma to što je firma u vlasništvu Hrvata, a načelnik Lendo nikad ne bih dao dozvolu da Hrvat gradi na području gdje je većina Bošnjačkog stanovništva. Bez pomoći vijećnika HDZ-a nije se mogla dobiti suglasnost, te time smatram da je ovo jedna od većih izdaja hrvatskog naroda ističe Dominović.

Valja napomenuti kako je firma HIDRO EL u vlasništvu načelnika i njegove rodbine, te je očigledno da se radi o pridobivanju vlastite koristi.

ŠTO se krije u pozadini ove priče? Kako će reagirati građani Novog Travnika ostaje da vidimo u narednih nekoliko mjeseci.