Izvješće sa 32. vanredne sjednice Vlade SBK- 2018. godina

0
2232

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o raspodjeli sredstava za kulturu u 2018. godini koji se odnosi
na podršku projektima i programima iz svih kulturnih djelatnosti (327.950,00 KM).

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva obrazovanja o raspodjeli sredstava za kulturu u 2018. godini koji se odnosi
na sufinansiranje projekata iz oblasti kulture koje realiziraju ustanove i poduzeća s područja Kantona (140.000,00 KM).

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o raspodjeli sredstava za kulturu u 2018. godini koji se odnosi
na sufinansiranje i obnovu objekata namijenjenih za realiziranje kulturnih sadržaja (150.000,00 KM)

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o raspodjeli sredstava za kulturu u 2018. godini koji se odnosi
na podršku projektima koje realiziraju pojedinci za oblast kulture na području Kantona (50.000,00 KM).

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za
2018. godinu, namijenjenih za podršku vjerskim zajednicama.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih finansiranju
prijevoza učenika osnovnih škola za V. i VI. mjesec 2018. godine.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o raspodjeli sredstava za sport za 2018. godinu (297.000,00).

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za sport za 2018. godinu, za sufinansiranje
izgradnje, rekonstrukcije i opremanje sportski objekata i terena (150.000,00 KM).

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za podršku sportskim djelatnicima (34.400,00 KM).

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe Budžeta Srednjobosanskog
kantona za 2018. godinu, za ugradnju aluminijske bravarije na sportskoj dvorani Srednje škole ”Vitez”, Vitez.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o pokretanju postupka javne nabave za dogradnju i proširenje
EMIS-a za potrebe Odjela za polaganje vozačkih ispita.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu ograde oko igrališta
Osnovne škole ”Musa Čazim Ćatić”, Novi Travnik.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe osnovnih škola s područja
Srednjobosanskog kantona.

Vlada će na sljedećoj sjednici razmatrati tačku o prijedlogu Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova o usvajanju Prostorne osnove sa koncepcijom razvoja Izmjene i dopune
Prostornog plana.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova o usvajanju izmjene i dopune Programa potrošnje sredstava za 2018. godinu, za izradu i izmjenu prostorno-planske dokumentacije na području Kantona.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova o izdvajanju sredstava Budžeta za 2018. godinu za poticaj
izrade dokumenata prostornog uređenja na području Kantona.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz sredstava
Fonda za zaštitu okoliša, za vjerske objekte.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova o izdvajanju sredstava za sufinanciranje programa u cilju zaštite
okoliša za rješavanje problema zagađenja otpadom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova o izdvajanju sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša za općine Kantona.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci
za utopljavanje zgrade OŠ ”Berta Kučera”, Jajce.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci
za dogradnju mosta u MZ Stojkovići.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci
za izgradnju musale u MZ Kokići.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci
za nadzor nad projektima obnove u općinama.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci
za izgradnju bazena za vodu u MZ Goleš

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci
za projekt ”Nadzor nad infrastrukturnim projektima zaštite okoliša u općina iz sredstava Fonda okoliša”.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva privrede o izdvajanju sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim i javnim poduzećima za učešće na sajmovima“ za sufinanciranje troškovaa nastupa na sajmu „Sarajevo Halal Fair (SHF)“.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva privrede o izdvajanju sredstava „Transfer-poticaj privredi“ za 2018. godinu. (LOT 1.3).

Vlada je dala saglasnost na prijedlog odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za razrješenje upravnog odbora OŠ „Kiseljak“ Zabrđe Kiseljak i saglasnost na odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova upravnog odbora OŠ „Kiseljak“ Zabrđe.