​Naknade braniteljima u FBiH i ove godine bez povećanja

0
3648

Federalna Vlada donijela je četiri odluke o utvrđivanju osnovica i koeficijenata za izračun mjesečnih novčanih naknada za pripadnike braniteljske populacije i članove njihovih obitelji za 2017, piše Večernji list BiH.

Osnovica i koeficijenti

Utvrđena je osnovica za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za 2017. godinu (invalidnina), u iznosu od 867,50 KM uz koeficijent 0,965257. Po toj osnovici i koeficijentu bit će utvrđena visina mjesečnih novčanih naknada osobnih i obiteljskih invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, u skladu s odredbama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, kao i za korisnike prava braniteljsko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6. travnja 1992. Vlada je utvrdila i osnovicu za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odličja te članova njihovih obitelji u 2017. u iznosu od 641,66 KM, a koeficijent je 0,965248.

Visina primanja

Zakonom je propisano da “se osnovica za određivanje mjesečnih novčanih primanja RVI i dobitnika odličja odlukom Vlade FBiH početkom svake godine mijenja i usklađuje ovisno o kretanju indeksa maloprodajnih cijena prema podacima Federalnoga zavoda za statistiku iz prethodne godine i visini raspoloživih sredstava planiranih u federalnom proračunu za tekuću godinu. Osnovice i koeficijenti za naknade braniteljima već četiri godine se ne povećavaju uz opasku kako se neće smanjivati u tekućoj godini. Visine naknada koje se sad isplaćuju iste su od 2013., kada se i dogodilo posljednje povećanje. Visina osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite za 2012. iznosila je 849,66 KM uz isti koeficijent kao i sada, dok je osnovica u 2011. bila 820,14 KM uz koeficijent 1.